თბილისის სახელოსნო

მაკულატურის ჩაბარება / makulaturis chabareba

მაკულატურა წარმოადგენს ვადაგასული ქაღალდის, მუყაოს ნაკეთობისა, პოლიგრაფიული და კიდევ სხვა საწარმოთა ქაღალდის ნარჩენებს. მაკულატურას, როგორც წესი იყენებენ მეორად საქონლად ქაღალდის ფაბრიკებში. მაკულატურის უტილიზაციას საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა და სარგებელი აქვს სახალხო / სამეურნეო თვალსაზრისით. მაშინ, როდესაც მაკულატურას აბარებთ შესაბამის დაწესებულებებში, თქვენ ამით ეხმარებით და საშუალებას აძლევთ, დაიზოგოს მერქნის ნედლეული და ამავდროულად შეამციროთ მზა პროდუქციის თვითღირებულებაც კი.

მაკულატურა დაახლოებით 1,5 - 2,5-ჯერ იაფია, ვიდრე მაგალითად ჩვეულებრივი ბოჭკოვანი ნახევარფაბრიკატები. ამასთან, დაახლოებით ერთი ტონა მაკულატურის გამოყენებით მექანის 4 მ³დაიზოგება. ზოგიერთ ქვეყანაში, ძირითადად ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიცაა გერმანია, იაპონია, და სხვა., მათ მიერ გამოყენებული მაკულატურის რაოდენობა დაახლოებით მთლიანად მოხმარებული ქაღალდის პროდუქციის 50%-ს აღწევს.

გადამუშავებული ქაღალდის დამზადება შესაძლებელია შედარებით მარტივად, საბოლოო პროდუქტები კი, რომელსაც მაკულატურიდან დაამზადებთ კონკურენტუნარიანი იქნება ხარისხით, ვიდრე ახალი მასალებისგან დამზადებულები. გარკვეული სირთულეები წარმოიქმნება ნარჩენი ქაღალდის პროდუქტების შეგროვებისაა და ტრანსპორტირების ეკონომიკაში, ასევე გადამუშავების ცენტრებში. ამასთან, 2009 წელს EPA- ს ( United States Environmental Protection Agency / შეერთებული შტატების გარემოს დაცვის სააგენტო) ცნობით, შეერთებულ შტატებში შეგროვებული ყველა გადამუშავებადი ნაწარმის მესამედზე მეტს აღემატება დაახლოებით 60 პროცენტით მეტი.

დაქუცმაცებული მაკულატურა და მსგავსი ფორმის დაძველებული, ან/და ნაგავსაყრელზე გადასაგდები ქაღალდის პროდუქტების შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც შესაფუთი მასალა ან ეროზიის გასაკონტროლებლად, ან კიდევ შეიძლება შეადგენდეს კომპოსტის მასალის ნაწილს ნიადაგის გამდიდრებისათვის. მაშინ, როდესაც მყარი ნარჩენები გამოიყენება წვისა და სითბოს აღდგენისთვის, ხოლო ქაღალდისა და მუყაოს პროდუქტები უზრუნველყოფს ენერგიის დიდ წყაროს, ეს საბოლოოდ უზრუნველყოფს სითბოს ფორმულირებას.

ენერგიის დაზოგვის შეფასებები, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ქაღალდისა და მსგავსი ტიპის პროდუქტების გადამუშავების შედეგად, მნიშვნელოვნად შეიძლება განსხვავდებოდეს. მაგალითად, კვლევების უმეტესობა მიუთითებს, რომ დაახლოებით 7% -დან 57 პროცენტამდე ენერგიის დაზოგვა შესაძლებელია ქაღალდის პროდუქტებისთვის, კერძოდ, როგორებიცაა გაზეთი, ბეჭდვითი ქაღალდი, შესაფუთი მასალა და ქსოვილების ქაღალდი. მეორეს მხრივ, მუყაოს პროდუქტები საჭიროებენ მეტ ენერგიას (რაც დაახლოებით 40% -დან 150 პროცენტით მეტია), როდესაც მათი გადამუშავება ხდება ამჟამინდელი მასალისგან.

მაკულატორის ჩაბარების და შემდგომ მისი გადამუშავების პროცესი დადებითად მოქმედებს გარემოზე და იცავს კიდეც მას. ახალი ქაღალდის დასამზადებლად გადამუშავებული ქაღალდის გამოყენება ამცირებს ხეების მოჭრის სიხშირის შემცირებას. გადამუშავებული ბოჭკოს მთელი ტონა საშუალოდ დაზოგავს დაახლოებით 17 ხეს, ასევე ეს მასთან დაკავშირებულ დამატებით ენერგიას დაზოგავს.

ზოგიერთ შემთხვევაში, მაკულატურის ჩაბარებისა და გადამუშავების სერვისები უფრო იაფია, ვიდრე მაგალითად ნაგვის გატანის სერვისები. ქაღალდის გადამუშავება ზოგავს ნაგავსაყრელის ადგილს და ამასთან, ამცირებს ჰაერში დაბინძურების რაოდენობას წვისგან. შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის პოზიტიური კომპანიის დაარსება საზოგადოების ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, რათა უფრო მეტმა ადამიანმა იცოდეს მაკულატურის ჩაბარების, ქაღალდის გადამუშავების სპეციფიკისა და გარემოს შენარჩუნების შესაძლებლობის შესახებ. გარდა ამისა, მშობლებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ შვილებისთვის სუფთა გარემოსა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის შემუშავება, რისთვისაც მათ ქაღალდის გადამუშავების სარგებლობის შესახებ უნდა ასწავლონ და მიაწოდონ ინფორმაცია.

რამდენად დადებითი მხარეები აქვს მაკულატურის ჩაბარებას და შემდგომ მის გადამუშავებას

მაკულატურის ჩაბარებით თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობაში მიიღებთ მონაწილეობას. ნარჩენი ქაღალდის გამოყენებით შესაძლებელია ახალი, სუფთა ქაღალდის წარმოება, რაც ამცირებს გადამუშავების ზოგად პრობლემებს. ამ მხრივ, დანაზოგი შეადგენს მინიმუმ 30,000 ლ წყალს, დაახლოებით 3000-4000 კვტ.სთ ელექტროენერგიას და ჰაერის დაბინძურების 95% მთელ ტონას ქაღალდისთვის, რომელიც გამოიყენება გადამუშავებისთვის. ასევე, დაახლოებით 3 yd3 ნაგავსაყრელის ადგილი ინახება.

ახალ ქაღალდთან შედარებით, გადამუშავებული ქაღალდის წარმოება საჭიროებს 28% და 70% ნაკლებ ენერგიას. ასევე, ნაკლები წყალი გამოიყენება. ეს იმის გამო ხდება, რომ ქაღალდის შექმნის ქარხანებში გამოყენებული ენერგიის უმეტესი ნაწილი საჭიროა ხისგან ქაღალდის შექმნისათვის. ამასთან, გადამუშავებული ქაღალდი ნაკლებად აბინძურებს ჰაერსა და წყალს. ამგვარი ტიპის ქაღალდი ჩვეულებრივ არ თეთრდება, მისთვის გამოიყენება უფრო მეტი ჟანგბადი ვიდრე ქლორი, ეს კი ამცირებს დიოქსინების რაოდენობას, რომლებიც გარემოშია გაშვებული, როგორც ქლორის გაუფერულების პროცესების შემცველი ელემენტი.

მაღალი ხარისხის მაკულატურის გადამუშავება შესაძლებელია რამდენჯერმე, რაც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას და ენერგიის დაზოგვას ყოველ ჯერზე. გადამუშავებული ქაღალდის წარმოება სინამდვილეში წარმოქმნის 20% და 50% ნაკლები ნახშირორჟანგის ემისიას, ვიდრე მაგალითად ახალი ბოჭკოებისგან წარმოებული ქაღალდი. იმის გამო, რომ გამოყენებული ქაღალდი ჩვეულებრივ გროვდება მცენარეების გადამუშავების მახლობლად, გადამუშავებული ქაღალდის წარმოება ამცირებს ტრანსპორტისა და ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვს.

ქაღალდის გადამუშავება ასევე ამცირებს ნარჩენების რაოდენობას, ხოლო ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას ხელს უწყობს ნარჩენი ქაღალდის შეგროვებისა და დახარისხების გზით. ნარჩენი ქაღალდის რბილობი მოითხოვს ნაკლებ დახვეწას, ვიდრე ახალი რბილობი, რომელიც შეიძლება დახვეწილი იყოს ხის რბილობით ან კომბინირებული ხისტი / რბილი ხის რბილობით.

რა უარყოფითი მხარეები აქვს მაკულატურის გადამუშავებას

მაკულატურის ჩაბარებას და მის შემდგომ გადამუშავებას დადებით შედეგებტან ერთად, უარყოფითი ეფექტის შეიძლება მოჰყვეს. მაკულატურის გადამუშავების ქარხნები ცნობილია ტალახის წარმოებისთვის, ეს არის ჩამონადენი, რომელიც მოიცავს მელნის, ადჰეზივების და გამოსადეგი ბოჭკოსგან ამოღებულ სხვა გამოუსადეგარ მასალებს. ტალახის მასალები კვლავ აღმოჩნდებოდა ნაგავსაყრელებში ან ინჟინერატორიის ემისიებში, თუ ქაღალდი არ იქნებოდა გადამუშავებული, ხოლო მაკულატურის გადამუშავების ქარხნები არ შეიმუშავებდნენ ეკოლოგიურად კონტროლირებად მეთოდებს.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ქაღალდის გადამუშავებას თან სდევს რეალური ეკოლოგიური და ეკონომიკური სარგებელი, თუმცა, ეს ყოველთვის ასე არ ხდება. სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე, ქაღალდის გადამუშავებამ შეიძლება დაზოგოს უფრო მეტი რესურსი, ვიდრე დაზოგავს, ან კი შეიძლება ძალიან ძვირიც კი დაჯდეს, რაც დამოკიდებულია მრავალი გარემოებაზე.

მაგალითად, ბევრი რამ არის დამოკიდებული რეგნერირებული ქაღალდის ტიპსა და გადამუშავებული ქაღალდის ტიპზე. იმის გამო, რომ ხე და რეგნერირებული ქაღალდი შესანიშნავი ბოჭკოვანი წყაროა და იმის გამო, რომ მოწინავე მაკულატურის გადამუშავების ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს მწარმოებლებს გამოიყენონ გადამუშავებული ბოჭკოვანი ქსოვილები, დღევანდელ ქაღალდის პროდუქტებში გადამუშავებული ბოჭკოს გამოყენების შესაძლებლობები უფრო მეტია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ნედლეულის დაახლოებით 38%, რომელიც გამოიყენება აშშ -ს ქაღალდის საწარმო ქარხნებში, არის ამოღებული, იგივე რეგნერირებული ქაღალდი. ხშირ შემთხვევაში, გადამუშავებული ქაღალდის პროდუქტების ხარისხი ძალიან ახლოსაა ახალი ბოჭკოსგან დამზადებული პროდუქტების ხარისხთანაც კი. ქაღალდის მწარმოებლებმა აუცილებლად უნდა აირჩიონ ნედლეული, რომელიც შესაფერისია მათი პროდუქციის დასამზადებლად.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ახალი ხის ბოჭკოვანი ქსოვილების არჩევა უკეთესია, სხვა შემთხვევაში კი სასურველია გადამუშავებული ბოჭკოვანი პროდუქტი. მწარმოებელს ევალება გადაწყვიტოს, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს რაც შეიძლება ნაკლები რესურსი, რომ სწორად მოხდეს ხარისხიანი პროდუქციის დამზადება, რომელიც აკმაყოფილებს მომხმარებელთა საჭიროებებს.

სხვა სერვისები

კარმის ხელოსანი (შეკეთება, მონტაჟი, გაწმენდა) / karmis xelosani (sheketeba, montaji, gawmenda)

კარმის ხელოსანი იმის აღმოჩენა, რომ თქვენი კარმა ან გამათბობელი არ მუშაობს, უსიამოვნო სიურპრიზს იწვევს - მით უმეტეს, თუ ზამთრში ხდება. სამწუხაროდ, ყველა გამათბობელი და კარმა საბოლოოდ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ კარგი ამბავი ის არის, რომ გათბობის ზოგიერთი პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს, მთელი ახალი სისტემის შეძენის გარეშე. ქვემოთ განხილულია გამათბობლების / კარმის ყველაზე გავრცელებული პრობლემები და ამავდროულად, გამოყოფილია საუკეთესო გამოსწორების გზები, იქნება ეს რემონტი თუ შეცვლა. ამიტომ, მოიმარჯვეთ ყველა საჭირო ხელსაწყო და კარმის ხელოსნის დამხარებით შეაკეთეთ თქვენი კარმა. რამ შეიძლება გამოიწვიოს კარმის მუშაობის შეჩერება ხშირად

სრულად

კონდიციონერის ხელოსანი (შეკეთება, მონტაჟი) / kondicioneris xelosani (sheketeba, montaji)

კონდიციონერის ხელოსანი კონდიციონერი ერთ-ერთ საჭირო და მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო (და არამარტო საყოფცხოვრებო) ტექნიკაა, რომელიც განსაკუთებით ცხელი ზაფხულში, სიცხის დასაძლევად საუკეთესო საშუალებაა. თუმცა, იმისათვის, რომ კონდიციონერმა ეფექტურად იმუშავოს და სათანადოთ გააგრილოს ოთახი, საჭიროა რაიმე ხარვეზის შემჩნევისთანავე ყურადღება მიაქციოთ და დამატებითი პრობლემა თავიდან აიცილოთ. მაგალითად, როდესაც ცენტრალური კონდიცირების სისტემა ვერ ახერხებს სითბოს სათანადოდ დაძლევას, აუცილებელია მიმართოთ კონდიციონერის ხელოსანს. ქვემოთ განხილულია სხვადასხვა პრობლემა, რომელიც ყველაზე ხშირად იჩენ კონდიციონერის მუშაობის შეფერხებას და ასევე მოცემულია რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ მსგავსი პრობლემების მოგვარებაში. რატომ

სრულად

სათბურის აწყობა, აშენება / satburis awyoba, asheneba

როგორ ავირჩიოთ საუკეთესო სათბური სათბური აუცილებელია განსაკუთრებით მებაღეებისთვის - ის იდეალურია თესლის დასათესად, მოსავლის ასაღებად, სათუთი მცენარეებისა და სხვადსხვა კულტურის, ჯიშის მცენარეების, ბოსტნეულის, და ა.შ. გასაზრდელად და ასევე სათუთი მცენარეების გამოსაზამთრებლად. სათბურის არჩევისას თქვენ გაქვთ დიდი არჩევანი, რადგან არსებობს სხვადასხვა ფორმის, ზომის, ფერის, მასალის, დანიშნულებისა და ფასის სათბურები, რომლებიც იყიდება როგორც გამზადებული, ან მზადდება თქვენი სურვილისა და გემოვნებისამებრ. სათბურის აწყობა, აშენება მოიცავს დაახლოებით 1 კვირიან მუშაობას (დამოკიდებულია ზომაზე), ამიტომ რეკომენდირებულია მიმართოთ გამოცდილ და პროფესიონალ ხელოსანს, რომ საქმე მოკლე დროში და ხარისხიანად შეასრულოს. სათბური,

სრულად

კედლის მოხატვა, დიზაინის შერჩევა / kedlis moxatva, dizainis shercheva

თანამედროვე მოწყობილი სახლები არის იმის მოწმობაა, რომ ადამიანებს უყვართ ფერები და ამის დასასაბუთებლად საკმარისი მიზეზები არსებობს. თქვენი სახლის კედლებზე საღებავის ახალი ფენის გაფრქვევა, კედლის საღებავის დიზაინის სახელით, არის ყველაზე სწრაფი, მარტივი და ხელსაყრელი გზა სახლის ინტერიერის განახლებისა და გაძლიერებისათვის. მას შემდეგ, რაც კედლებს აქვთ შესაძლებლობა გახდნენ სივრცის კერა, მნიშვნელოვანია მათ ვიზუალს მიექცეს დიდი ყურადღება. პატარა

სრულად

ციკლოვკა, ციკლოვკის ხელოსანი (იატაკის მოხვეწა) / ciklovka, ciklovkis xelosani (iatakis moxvewa)

იატაკის მოხვეწა ზოგადი მიმოხილვა დღესდღეობით, საკმაოდ აქტუალურია ისეთი სარემონტო საშუალებების გამოყენება, როგორიცაა ბუნებრივი მასალები, მაგალითად: ხის იატაკი. მართლაც, რა შეიძლება იყოს იმაზე უფრო ტრადიციოული და თანაც ბუნებრივი, ვიდრე ხის იატაკი? არ აქვს მნიშვნელობა ხის ფიცარია თუ პარკეტი, თითქმის ნებისმიეი ტიპის ინტერიერს კარგად ერგება ხის მასალით გაკეთებული ავეჯი, კედელი, და მათ შორის იატაკი. ამის გარდა, თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით გამარტივდა უკვე მოძველებული და შესაძლოა დაზიანებული ხის იატაკის განახლება, რასაც იატაკის მოხვეწა ჰქვია, იგივე ციკლოვკა. იატაკის

სრულად

ავეჯის დამზადება (სამზარეულო, ტვ მაგიდა, კარადა) / avejis damzadeba (samzareulo, tv magida, karada)

ავეჯის დამზადების ზოგადი მიმოხილვა ავეჯის წარმოებაში გამოყენებული პროცესები მოიცავს ისეთი მასალების მოჭრას, მოხრას, ჩამოსხმას, ლამინირებას და შეკრებას, როგორიცაა ხე, ლითონი, მინა, პლასტმასი და რატანი. თუმცა, ავეჯის წარმოების პროცესი არ არის მხოლოდ ლითონის მოხრა, ხის მოჭრა და ფორმირება, ან პლასტმასის ექსტრუდირება და ჩამოსხმა. დიზაინი და მოდის ტენდენციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ავეჯის წარმოებაში. ინტეგრირებული დიზაინი, როგორც ესთეტიკური, ასევე ფუნქციური თვისებებისთვის, ასევე ავეჯის დამზადების პროცესის ძირითადი ნაწილია. დიზაინის მომსახურება შეიძლება შესრულდეს ავეჯის დაწესებულების სამუშაო ძალის მიერ ან შეძენილი იყოს ინდუსტრიული დიზაინერებისგან. ავეჯი

სრულად
დარეკვა
ტელ: (032) 2 110-111
596 50 11 22