თბილისის სახელოსნო

სახლის, ვერანდის ჭერის გადახურვა შეკეთება / saxlis verandis cheris gadaxurva sheketeba

სახლის, ვერანდის ჭერი/სახურავი

ვერანდა სახურავის გარეშე არის მხოლოდ “გემბანი”. გარდა ამისა, ვერანდის სახურავი მნიშვნელოვანი დაცვაა წვიმისგან, სიცივისგან და ა.შ. ვერანდის შეკეთების მხრივ, საყრდენები, გასასვლელები, რელსები და ბალთები ყველა ყურადღებას საჭიროებს. ვერანდის სახურავი, რომელიც იცავს ამ სასიცოცხლო ელემენტებს წვიმის, ქარისა და თოვლისგან, რატომღაც არასაკმარისად ფარავს. ეს დაუშვებელია, რადგან სახურავის უგულებელყოფა საფრთხეს უქმნის მთელ კონსტრუქციას.

ვერანდის სახურავის დაზიანების მკაფიო ნიშნებია დახვეული ან დაკარგული ყავარი, იგივე ასაკრავი ფიცარი, ხავსის ზრდა, ჟანგიანი ლითონი, რომელსაც საღებავის კარგი ფენა სჭირდება და გადახურვის ტარი, რომელიც გამოიყენება სიცარიელის საზომად. ქვეშ ჭერის დაფებზე პილინგის საღებავი შეიძლება იყოს ტენიანობის დაგროვების ან სახურავის გაჟონვის ნიშანი. ნებისმიერი სახურავი, რომელიც საუკუნეს ან მეტს ითვლის, სავარაუდოდ არაერთხელ შეაკეთეს ან დაფარეს ახალი მასალებით, ძველის ამოღების გარეშე.

ვერანდის სახურავი თავშესაფარზე მეტია. ეს არის პირველადი დაცვა წყლისა და ულტრაიისფერი სინათლის ზემოქმედებისგან, იცავს ყველა სტრუქტურულ და დეკორატიულ ელემენტს, რომელთა ჩანაცვლება ძვირია. როდესაც სახურავის გასასვლელის (ქვე-სტრუქტურა) გადახურვის სახურავები იშლება, როგორც წესი, ხელოვნურ ცრემლს აკეთებენ - ანუ სახურავს ძველ საყრდენ სისტემამდე ხევენ. ამით შლიან ყველა დაგროვილი ფენა, რომლებიც ზრდის ტენიანობას.

გარდა ამისა, შეიძლება არმოაჩინოთ კოროზირებული ტყვია-კალის შენადნობი, ლითონი და დამპალი ბრტყელი სახურავის გარსი, განსაკუთრებით სახურავის კიდეებისკენ; და ჩამონტაჟებული ან დაზიანებული ღარები. სახურავზე რემონტის დაწყებამდე, მთელი ვერანდასა და საყრდენი სვეტების საფუძველი უნდა შეფასდეს დაზიანებისა და სტრუქტურული მთლიანობის გამო. ჩვეულებრივ, ვერანდის მთელი სტრუქტურა დროებით უნდა იყოს საყრდენი. ეს საშუალებას იძლევა სამუშაოები ვერანდის ყველა ნაწილზე ერთდროულად გაგრძელდეს.

გადახურვის ყველა ფენის ამოღების შემდეგ, გუნდს აქვს წვდომა სტრუქტურულ ჩარჩოზე, რომელიც მოიცავს რაფტებს, რომლებზეც საყრდენი ეყრდნობა, აგრეთვე ჭერის ჯოხებს, რომლებიც ვერანდის ჭერს ეყრდნობა. მთლიანობაში სახურავის კონსტრუქცია ეყრდნობა სხივებს (ჩანართი), რომლებიც თავის მხრივ მხარს უჭერენ ქვემოთ მოცემულ საძირკველს. ჭერის საყრდენი კოჭი ჩამოყალიბებულია ზღვარზე, ჩვეულებრივ 2 × 6 ან 2 × 8 სიმაღლით, ქმნის დანარჩენი სამუშაოების ბრტყელ, დონის ჩარჩოს. ინტეგრალური ღარები რომ არსებობდეს, ჭერის საყრდენი კოჭი გადაჭიმული იქნებოდა სხივზე ისე, რომ ჭურჭლის პროფილები გაჭრას.

ვერანდის სახურავის მთელი წონა ეყრდნობა ნივნივს (ანუ ეს არის სახურავის ჩონჩხის დამრეცი ძელი), რომელიც უერთდება ფირფიტას (ან საწოლის ჩამოსხმას) თავზე. შეკეთება ხორციელდება ძველი მერქნის გამოყენებით, როგორც ახლის მოდელისთვის. (შეიძლება დაგჭირდეთ ნივნივის (ანუ ეს არის სახურავის ჩონჩხის დამრეცი ძელი) ძველი ჩარჩოს მიწაზე დაყენება და ახალი ნივნივის გამოცდა მათ დაყენებამდე.)

სივრცე გამოითვლება და მორგებულია სათანადო დრენაჟისთვის, დაწყებული ვერანდის სახურავის ცენტრში. მას შემდეგ, რაც სიმაღლე შეიძლება იყოს 1/8 foot / 1 ფუტზე, გამოცდილ ხელოსანთა გუნდი ხშირად ზრდის ღარების დახრილობას ისე, რომ ისინი უფრო ეფექტურად გადინდება - განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შიდა ღარები მიზნად ისახავს წყლის ფასადის ვერტიკალური ჩამონადინებისკენ .

ნივნივის (ანუ ეს არის სახურავის ჩონჩხის დამრეცი ძელი) მოთავსების შემდეგ, სახურავი დაფარულია ხით, რომელიც მჭიდროდ ემთხვევა ორიგინალს ხარისხითა და სისქით, იქნება ეს პლაივუდის ძველი ფორმა, თუ ენა-ღარი ან სპეცუალური დაფა. თუ სახურავი გადახურული იქნება ლითონით, უმეტეს შემთხვევაში ½ ”სქელი პლაივუდი მიდის გარსზე.

შემდეგ, ყინულის და წყლის დამცავი გარსაცმი ეშვება და ვრცელდება (გადაკეთებულ) შიდა ღარში. დამცავი გარსაცმი არის ბიტუმიანი, წებოვანი მასალა, რომელიც შესაძლებელია იყოს მილურსმნული გაჟონვის გარეშეც. ლითონი - სპილენძი ან 18 – დან 22 – ლიტრიანი გალვანური ლითონი - პირდაპირ ყინულისა და წყლის ფარს გადააჭარბებს. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მასალა აღემატება წარსულის ტერნეულ ფირფიტას, თუთიის თხელი ფენით დაფარული ლითონი უნდა დაიდგას პირველ ეტაპზე, სანამ ის ქვემოთ დაეშვება.

რჩევა: ვერანდები ძირითადად განკუთვნილია წვიმისგან დაგროვილი წყლის გასაშვებად სახლიდან მოშორებით. სხვა შემთხვევაში სახურავზე წყლის დატბორვა გააფუჭებს ხეს და ხელს შეუწყობს მწერებისა და სოკოს შეჭრას, ასევე გაჟონვას.

სახლის, ვერანდის ჭერის, სახურავის ტიპები

ვერანდის სახურავს შეიძლება ჰქონდეს მრავალი ფორმა, პატარა წვეტურა (ეს არის ორფერდა სახურავის ქანობებით შემოსაზღვრული მახვილკუთხა ნაწილი. ის უშუალოდ კედლის გაგრძელებას წარმოადგენს) შესასვლელიდან, მთლიანი სიგანის კონსტრუქციამდე, რომელიც სახლს ორ ან მეტ მხარეს ეკვრის. სახლის ვერანდის ჭერის გადახურვის ყველაზე ცნობადი ტიპი ალბათ უფრო შედური სახურავი, იგივე ცალფერდა სახურავი, სადაც სახურავი სახლს შორდება. კიდევ ერთი მარტივი ფორმაა გამაფართოებელი სახურავი, სადაც ვერანდის ჭერი მხოლოდ სახლის სახურავის გაგრძელებაა. ზოგიერთს შეიძლება გადახურული კონსტრუქციები ჰქონდეს სახურავის მასივში, მაგალითად, სახლის სახურავზე აგებული კოშკურა, იგივე ბელვედერი.

ვერანდის სახურავის საფეხური შეიძლება იყოს ციცაბო, არაღრმა ან თითქმის ბრტყელი. ზოგიერთს, განსაკუთრებით მათ, ვინც სახლის ორ ან მეტ მხარეს ეკვრის, შეიძლება ჰქონდეს მრავალრიცხოვანი ორფერდა სახურავი, ე.წ. წვეტიანი სახურავი. ცხადია, საჭირო მოვლა-პატრონობის მოცულობა იცვლება სახურავის სირთულის მიხედვით და თუ როგორ ხდება სტრუქტურის ელემენტებზე დამოკიდებულება.

ზოგადად კი საერთო ტიპები მოიცავს:

  • გაფართოებული ვერანდა სახლის გადახურვის ქვეშ.
  • შედური სახურავი, ე.წ. ცალფერდა სახურავი, რომელიც ერთვის სახლს ჰორიზონტალური ზღურბლის ფირფიტის გასწვრივ.
  • ორმაგი დაწოლის გამაფართოებელი სახურავი სიმაღლის შეცვლით, ხშირად იქ, სადაც ვერანდის სახურავი ხვდება სახლს
  • წინა წვეტურა (ანუ ორფერდა სახურავის ქანობებით შემოსაზღვრული მახვილკუთხა ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს უშუალოდ კედლის გაგრძელებას). ეს არის ვერანდის სახურავის ტიპი რომელიც სრული გისოსის ქვეშ არის წარმოდგენილი, იგივე ორიენტაციით, როგორც სახლი.
  • გალერეა, ე.წ. ორმაგი გალერეა გრძელი, დერეფნის მსგავსი გადახურული ვერანდა, ზოგჯერ დაწყობილი ორი ან მეტი სართულის გასახსნელად.
  • L ფორმის სახურავი, რომელიც ქმნის L- ის ფორმას სახლის ორ მხარეს.
  • პორტიკი, დახურული გალერეა, ეს არის ვერანდა ან დაფარული ადგილი, რომელიც მთლიანად სვეტებით არის მხარდაჭერილი.
  • ფრონტონი, წვეტურა, ეს არის ვერანდა სახურავი სამკუთხა წვეტურა ბოლოთი და მხარდაჭერილი სვეტებით.

ნივნივი (სახურავის ჩონჩხის დამრეცი ძელი) კიდეები, რომლებიც განიცდიან ფართო ლპობას, ხშირად შეიძლება დაიხუროს ორი ნაწილის ხის ეპოქსიდით, მაგრამ ზოგჯერ დაზიანება შეიძლება ძალიან ფართო აღმოჩნდეს. თუ რაფის ბოლოები სტრუქტურულია, დროებით აამაგრეთ სახურავის ხაზი 4 × 10 ან 4 × 12 ხის მასით. ამოიღეთ ნებისმიერი საღებავი დაზიანებული ადგილის გარშემო. შემდეგ საჭრელით დაშალეთ ხე. შეკეთებისთვის გამოიყენეთ იგივე ტიპის ხე და დარწმუნდით, რომ იგი სეზონურია, რომ არ მოხდეს მისი შემცირება.

როგორ ხდება სახლის, ვერანდის ჭერის შეკეთება

როდესაც ვერანდის სახურავი დაზიანდება, საჭირო ხდება მისი შეკეთება. ამ ნაბიჯების დაცვით თქვენ შეძლებთ საკუთარი ვერანდის სახურავების გამოსწორებას. შეკეთებისთვის საჭირო დროის ხანგრძლივობა განსხვავდება სახურავის ტიპის და ზომიდან გამომდინარე.

ამოიღეთ დაზიანებული ასაკრავი ფიცარი (ეს არის თხლად დაჭრილი მოკლე, გლუვი ფიცარი კედლების ანდ სახურავის შესამოსად ან თუნდაც თექის ქაღალდი), რადგან, როდესაც ვერანდის სახურავი დაზიანებულია, საჭიროა დაზიანებული ნაწილების ამოღება. დაზიანებული ადგილი უნდა მოინიშნოს და შემდგომ ამოიჭრას. მაგალითად, თუ ვერანდის ჭერზე დაზიანებულია 10 ინჩი 10 ინჩიანი ფართობი, გადადით ამ დაზიანების გარეთ და გააკეთეთ კვადრატი ჩარჩოების კვადრატის გამოყენებით. შეეცადეთ მოხვდეთ სახურავის ნივნივის ცენტრში. ნივნივები დაყენებულია 24 ინჩიან ცენტრებზე, ასე რომ, თუ დაზიანებული ადგილი პირდაპირ ორ ნივნივს შორისაა, გადადით მარცხნივ და მარჯვნივ ნივნივი ცენტრებში და მოჭერით დაზიანებული ტერიტორია. 24 ინჩის სიგრძის საჭიროება არ არის აუცილებელი, შეგიძლიათ დაზიანებული ადგილის ზედა და ქვედა ნაწილში 2 სანტიმეტრით უფრო დიდი ნაწილი გაჭრათ.

ამის შემდეგ, როგორც წესი იჭრება ფანერის ნაჭერი. იგი უნდა განთავსდეს ხვრელში და გადაკეთდეს ლურსმნების გამოყენებით. ის უნდა დაიფაროს თექის ქაღალდით ან ფანერით. ნება მიეცით, თექის ქაღალდს ან ფანერს გადაფაროს, დაახლოებით 3 სანტიმეტრით, მთელს გარშემო. დაამაგრეთ თექა ან/და ფანერი ლურსმნების გამოყენებით. შეცვალეთ ასაკრავი ფიცარი. შეასწორეთ ასაკრავი ფიცრები დაზიანბეულ ადგილის მარჯვნივ და მარცხნივ. დაამაგრეთ ასაკრავი ფიცარი შესაბამისი ზომის ლურსმნების გამოყენებით.

სხვა სერვისები

ავეჯის დაშლა აწყობა (საწოლი, გარდერობი და სხვა) / avejis dashla awyoba (sawoli, garderobi da sxva)

ავეჯის აწყობა როგორ ავაწყოთ კომპიუტერის სამუშაო მაგიდა კომპიუტერის მაგიდები სხვადასხვა კონფიგურაციით იქმნება. თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი კომპიუტერის მაგიდის შექმნათ თავადვე, ამისათვის კი მიჰყევით ქვემოთ მოცეულ თითოეულ ნაბიჯს: ნაბიჯი 1 დაალაგეთ აპარატურა, როგორიცაა ხრახნები, ლითონის ფირფიტები, კამერები და შურუპები. ამ ხელსაწყოებისგან განცალკევებით, კომპიუტერის მაგიდის ნაჭრები / ნაწილები განათავსეთ რბილ ხალიჩაზე მათი რიცხვების ან ასოების მიხედვით. ნაბიჯი 2 მოათავსეთ

სრულად

კომპიუტერული სერვისი, კომპიუტერული მომსახურება / kompiuteruli servisi, kompiuteruli momsaxureba

კომპიუტერული სერვისი, კომპიუტერული მომსახურება ბევრი ჩვენგანი იმდენად ეყრდნობა კომპიუტერებსა და ლეპტოპებს, რომ როდესაც იგი არასწორედ წარიმართება, ჭედავს, ან რაიმე სხვა ხარვეზი იჩენს თავს, ეს მაშინათვე სერიოზულ პრობლემად იქცევა, ვინაიდან, უამრავი ფაილი, დოკუმენტები, ფოტოები, და სხვა სახის საქაღალდეები ინახება სწორედ კომპიუტერებში. იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს კომპიუტერების არაერთი მოდელი, რა თქმა უნდა, ყველას სისტემა და პარამეტრები განსხვავებულია და შესაბამისად სხვადასხვაგავრ ჩარევას ითხოვს როდესაც ესა თუ ის პრობლემა იჩენს თავს. კომპიუტიერის პროგრამის განახლება (Update) კომპიუტერული

სრულად

ლონგვის ხელოსანი (შეკეთება, მონტაჟი, გაწმენდა) / longvis xelosani (sheketeba, montaji, gawmenda)

ლონგვის ხელოსანი გაზის

სრულად

მილების გაწმენდა (კანალიზაცია) / milebis gawmenda (kanalizacia)

მილების გაწმენდა (კანალიზაცია) არასასიამოვნო სუნი ან წყლის დაგუბება ნიჟარაში შეიძლება სწრაფადვე გადაიქცეს წყლის გადინების პრობლემად. საჭიროა, რეგულარულად გაწმინდოთ მილები, რადგან მილების გაუწმენდავობამ შესაძლოა თავად კანალიზაციის გაუდინრობამდეც კი მიგიყვანოთ. თუ აღმოაჩენთ, რომ წყალი აღარ გაედინება სწორად, შეგიძლიათ მიმართოთ რამდენიმე ხერხს, რომ თქვენი ნიჟარაც არ დააბინძუროს წყალმა და კოროზიაც არ გამოიწვიოს. ქვემოთ განხილულია არაერთი შემთხვევა და ყევლა შესაძლო მეთოდი პრობლემის აღმოსაფხვრელად. როგორ გავწმინდოთ წყალსადენი მილები სუნისა

სრულად

სახლის დალაგება / saxlis dalageba

სახლის დალაგება სახლის დასუფთავება დიდ შრომას მოითხოვს, რადგან თითოეული ოთახი, სპეციფიკურ დალაგებას. ყველაფერი სახლის დასუფთავებისა და დალაგების სხვადასხვა მეთოდების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, სადაც გაეცნობით თუ როგორ უნდა დაალაგოთ მისაღები ოთახი, სამზარეულო, საძინებელი და აბაზანა. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ ნაკლები დრო დახარჯოთ დალაგებაზე და უფრო მეტი დრო დაუთმოთ იმას, რაც გიყვართ. მისაღები ოთახის დალაგება ადამიანთა

სრულად

საკერავი მანქანის ხელოსანი / Sakeravi Mankanis Xelosani

საკერავი მანქანა, მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ქსოვილისა და მასალების გასაკეთებლად / შესაკერად ძაფთან ერთად, ერთ-ერთი საჭირო მექანიზმია სამკერვალო სფეროში. საკერავი მანქანები განსხვავდება გამოყენების მიზნიდან გამომდინარე, მაგალითად, ზოგიერთი სახლის სამუშაოებისთვის ყიდულობს, ხოლო, სამკერვალო სფეროში საქმიანობის შემთხვევაში ძირითადად პროფესიონალური საკერავ მანქანას იძენენ. არსებობს

სრულად
დარეკვა
ტელ: (032) 2 110-111
596 50 11 22